Gevolgen

Personen met overgewicht lopen meer risico op problemen met de gezondheid of ernstige aandoeningen zoals:

 • Hoge bloeddruk
 • Hart- en vaatziekten
 • Diabetes
 • Kanker

Er zijn hiernaast bijwerkingen die mensen met overgewicht hebben zoals:

 • Kortademigheid
 • Vermoeidheid
 • Rugpijn
 • Artrose
 • Spierpijn
 • Overmatig zweten
 • Kniepijn
 • Slaapstoornissen

Overgewicht en obesitas vergroten het risico op verschillende ziektes en aandoeningen. Het risico op de ziektes en aandoeningen wordt groter als de body mass index (BMI) toeneemt of de buikomtrek. Overgewicht speelt een grote rol in het toebrengen van diabetes type 2. Ruim 40% van de nieuwe gevallen is te wijten aan overgewicht. Hiernaast heeft overgewicht invloed op hartfalen en beroertes. Als het BMI stijgt dan neemt ook de kans op ziektes toe. Zo hebben mensen met obesitas 5 tot 12 keer zoveel kans op diabetes type 2.

De kans op hartziekten is 2 tot 4 keer zo groot. Met name het buikvet speelt hierbij een grote rol. Ongeveer 14% van de hart- en vaatziekten gevallen is het gevolg van overgewicht. Andere aandoeningen en ziektes die in direct verband staan met overgewicht en obesitas zijn bijvoorbeeld artrose, ademhalingsaandoeningen en onvruchtbaarheid. Bovendien hebben mensen met overgewicht meer kans op psychische problemen. Het is onbekend of overgewicht hiervan een gevolg is of de oorzaak.