Oorzaken

Overgewicht is het gevolg van een positieve energiebalans. Dat betekent dat er meer calorieën gegeten zijn dan verbruikt. De energiebalans is in evenwicht als het totale energiegebruik gelijk is aan de totale inname van energie via het eten. Hoe kan overgewicht nu ontstaan en wat zijn de oorzaken?

Overgewicht en psychische en sociale factoren

Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer psychische en sociale factoren van toepassing zijn bij het ontstaan van overgewicht. Een voorbeeld hiervan is eten door emoties of emotionele problemen. Er zijn mensen die zich veel laten leiden door emoties als het om eten gaat. Deze laten de eetgewoontes afhangen van de stemming en hoe ze zich voelen. Door meer te eten voelen sommige mensen zich bijvoorbeeld gelukkig. Andere mensen voelen zich gelukkiger door juist weinig te eten.

Genetische aanleg en overgewicht

Er zijn bewijzen dat genetica een rol spelen bij overgewicht. Uit onderzoek blijkt dat de genen een rol spelen in het aanmaken van vetweefsel. Het speelt ook een rol bij het verzadigingsgevoel en honger. Bij een slecht werkend verzadigingsgevoel wordt er meer gegeten. Genetica zijn niet een enkele factor als het gaan om de oorzaak van overgewicht. Het erfelijk materiaal is niet zo sterk dat het de enige reden kan zijn voor overgewicht. Er is dan altijd sprake van meerdere factoren.